Winkel Healthcare Services

Fluorideconcept

Het fluorideconcept is een unieke dienstverlening die wij leveren in samenwerking met de GGD, gemeente en scholen.
Door het fluorideconcept kunt u zelf een pakket samenstellen voor fluoridespoelen. Naast de levering van fluoridecans kan deze bestaan uit levering van doseerpompjes, spoelbekers, uitdeeltrays, inzamelkokers, en blauwe retourzakjes. Desgewenst halen wij de lege cans en gebruikte spoelbekers weer op: dus geen toename van afval.
Fluoridespoelen gebeurt in alle groepen van de basisschool met uitzondering van de kleuters. Voor een goede werking van
de fluoride is het belangrijk dat er wekelijks wordt gespoeld.